+385 95 6505 202 | info@floressadesign.com

Temom prirode u našim životima bavio se nedavno održani festival samoniklog bilja u Kršanu na kojem je Floressa imala svoje izlaganje.

“Prostor u kojem boravimo smatramo živim i u stalnoj je interakciji s nama. Boje, oblici, materijali i mirisi koje koristimo u prostoru utječu na nas jer naše tijelo percipira okolinu putem sva tri osjetila pa nas tako prostor čini opuštenima, razdražljivima, melankoličnima, pasivnima ili pak punima energije i životne radosti. Taj balans energija uvelike nam omogućava korištenje naših najvećih potencijala.“

Ovaj koncept koristimo kroz aranžmane, instalacije i scenografiju koja je bazirana na klasičnom dizajnu interijera, te tehnikama i umijeću balansa energije u prostoru s naglaskom na cvjetni dizajn.